Zaman Yönetimi

Zaman Yönetimi

İnsanoğlu  yaşadığı ,hayatta  en önemli unsurun  zaman olduğunu ve sahip olduğu zamanı Bilinçli,Etkili,Verimli  kullanma teknik ve yöntemlerini, hayatında uygulama alanlarını da göz önünde tutup ayırt etme özelliğini oluşturarak  anlamaya çalışmasıdır.

Zaman yönetiminde dikkat edeceğimiz nokta, yaptığımız iş ve zaman bizi egemenliği altına almaması,bizim  yaptığımız işi  ve  zamanı  egemenlik altına almamız   söz konusu olmalıdır.

Yeryüzünde  bütün başarıların ve başarılı insanların ortak bir özelliği vardır.Bu özellik ise  zamanı iyi yönetmektir.

Bir  yada birçok konuda başarmak istiyorsak kişisel zaman sermayemizi nasıl ve daha etkili olarak kullanacağımızı düşünüp,belli bir plan ve program dahilinde bir  düzen  kurmalıyız.Kişilerin elde ettikleri meslekler ve ulaştıkları hedef ,zamanın iyi kullanılmasının bir sonucudur.

Zamanın   insan için önemi

Zaman  kesinlikle bir daha geri gelmez
Zaman   saklanmaz veya stok edilemez
Zaman satın alınamaz ve çoğaltılamaz
Zaman çok değerli bir sermaye ve mutlak kar ifade eder
Aslında  zaman, yaşadığımız hayatın kendisidir. Diğer bir konuda hayatın  içinde  zaman hırsızları mevcuttur. Bu hırsızlara karşı dikkat edelim. Bizim dışımızda ve içimizde olan hırsızlar var.

Dışımızdaki zaman  hırsızlığı

Sık sık yapılan gündemsiz toplantılar
Telefon görüşmelerinin gereksiz yere uzatılması
Bize  ait zamana iletişim esnasında, bireyler tarafından özen gösterilmeyişi
İçimizdeki zaman hırsızlığı

Günlük çalışma planının olmayışı
Düzen yokluğu ve dağınık ortamlarda  çalışmak
Sorumluluğun belirgin olmayışı
İşi vermeyi bilmemek ve ayrıntılar üzerinde gereğinden fazla durmak
Yeni fikirleri beğenmemek  ve gelişime açık olmamak
Hayır demeyi bilmemek
Kararsızlık disiplinsizlik
Kontrol yetersizliği
Bizler yaşadığımız hayatta zaman yönetimini iyi  kavramalıyız. Okulda,işte,sosyal hayatta,özel hayata zamanı iyi kullanmayı öğrenmeli ve hayat çizgimizin zaman kavramı ile şekil aldığını asla unutmamalıyız.O zaman kendimize ve topluma da faydalı olabiliriz.Ayrıca zamanı tuzağına da düşmemeliyiz.

Zaman  Tuzağına düşüren sebepler

Plansızlık
Yapılacak işlerin sırasına göre yapılmayışı
Acelecilik
Kendini gereğinden fazla işe kaptırmak
Bu tuzaklardan uzak kalmak için çok dikkatli olmalıyız.Ve her zaman kendi hayat direksiyonumuzun dengesini bozmamalı,  hiçbir zamanda bu direksiyonumuzun dengesini kaybetmemeliyiz.Zamanı iyi kullandığımızda ise olumlu avantajlar kazanırız

Zamanı planlamanın kazandırdığı, Avantajlar

Hedefinize daha çabuk ulaşmış olursunuz
Daha az stres ve telaş yaşanır
Hayatımızda zamanı değerlendirme hususunda lütfen özen gösterelim,çünkü zaman yönetimi insanın aynasıdır.Kişiliğimizi  ortaya koyan en önemli faktör  zamandır.

Saygı Yolunuz Sevgi Adresiniz Olsun

Leyla Karakoç

1
×
Merhaba